Uddannelse i eurytmi

Eurytmien blev udviklet af Rudolf Steiner. Ordet EURYTMI betyder på græsk: Harmonisk eller smuk bevægelse. Eurytmi er først og fremmest en scenekunst, som gennem kroppens bevægelser gør musikken og sproget synligt. Med kroppen som instrument kan man give udtryk for digtningens og musikkens inderst væsen. 

En uddannelse i eurytmi vil sige at opøve den indre bevægelighed i mennesket der gør kroppen til instrument for et syngende og talende udtryk. Dertil kommer faglig indsigt indenfor litteratur, musik, menneskekundskab, pædagogik, æstetik mm. Fuldtidsuddannelsen er fireårig. En kort beskrivelse af det fireårige uddannelses pensum finder du nederst på denne side.

På verdensplan findes 40 uddannelsesteder. For at se en oversigt, klik her.

I Danmark er det muligt at tage en eurytmi uddannelse på deltid, klik her.

 

Eurytmiens anvendelsesmuligheder

Den brede og vidtfavnende kunstneriske beskæftigelse, som er uddannelsens grund og som ikke blot tilegnes teoretisk, men nok så meget praktisk-udøvende, hvor mennesket må tage hele sit væsen i anvendelse, giver mangeartede muligheder.

Man skelner mellem 3 specialiserede områder: Kunst – Pædagogik – Terapi

  • Som kunster kan man medvirke i et sceneensemble.
  • Som pædagog kan man undervise på Rudolf Steiner skoler (ekstra pædagogisk kursus anbefales), børnehaver og hjem for udviklingshæmmede.
  • Som terapeut kan man virke på skoler, helsepædagogiske institutioner og hospitaler (i samarbejde med en læge). Hertil hører en 2-årig videreuddannelse.

De kunstneriske, pædagogiske og terapeutiske aspekter i forening vil endvidere kunne opfylde et stort socialt behov i samfundslivet generelt. Hvor der søges nye samarbejdsformer, inden for virksomheder, fængselsvæsen, ja inden for alle sociale områder, er der et behov for at finde det, som forbinder os – det alment menneskelige.

 

En kort beskrivelse af den fireårige uddannelsens forløb

Det første år : Oparbejdelse af det legemlige fundament som instrument for bevægelse i form af øvelser for gang, rytme, holdning, koncentration og koordination. Orientering i og nuancering af rummet. Indføring i vokal og konsonant gebærder. Indføring i takt, rytme, melodi.

Det andet år: Behandling af sprogets grammatiske funktion (billede, forhold, virksomhed). Behandling af sprogets stemningsindhold og farvekvaliteter. Behandling af musikkens tone- og intervalgebærder samt harmoni (dur, mol,dissonans). Første selvstændige udformning af de hidtil tillærte elementer.

Det tredje år: Videreførelse af bevægelses mulighederne inden for musikkens og digtningens område. Kosmiske aspekter, stilarter, dramatik. Solistisk arbejde med såvel frie som standard former. Udarbejdelse af foredrag om et eurytmisk emne med dertilhørende demonstration. Indføring i pædagogisk eurytmi.

Det fjerde år: Resumé af alle hidtil lærte elementer. Den studerende forventes at kunne beherske de alment påkrævede færdigheder. Udarbejdelse af et eventyr, som de studerende skal opføre for børn (på forskellige skoler) . Indføring i terapeutisk eurytmi. Gennem hele året arbejdes der på det endelige (officielle) afslutningsprogram, hvor de studerende får tildelt forskellige kunstneriske udfordringer.

 

Blomsterdronningen
@