Om Eurytmi

Synliggjort sprog – synliggjort sang

I sproget og musikken lever bevægelse. Hvem taler og musicerer? Det gør det begejstrede, det besjælede menneske, som netop også formår at forme den uartikulerede lyd til et sprog og den naturgivne klang til musik. Hvilke kræfter er det da, der bevæger mennesket til at tale og synge? De samme kræfter, som findes virkende i naturens former, ligesom i den menneskelige skikkelses form.

Menneske og verden hører sammen.

Mennesket som kronen af skabelsens værk er givet den evne atter at frembringe sig selv og verden gennem ord og tone. Det, som i den menneskelige skikkelse er blevet til form, bliver på ny født i en klingende bevæget form gennem strubehovedet.

Digtning og musik bærer i sig menneskeformens (og dermed naturens og kosmos’) hemmeligheder. Hvordan det klingende altid opstår af bevægelse (den bevægede luft støder på øret), således lader det klingende sig atter forvandle til bevægelse, synliggjort bevægelse gennem den menneskelige skikkelses instrument ind i en ny form for belivet dans, i det som kaldes eurytmi.

“Mennesket er et mikrokosmos, og når dette mikrokosmos bliver anvendt som kunstnerisk værktøj, kan således nogle af de hemmeligheder og mysterier komme til udtryk, som er udbredt gennem verdensaltet.” Rudolf Steiner

Proces

At nærme sig den eurytmiske bevægelses skønhed og værdighed hænger sammen med den proces “at gå gennem nåleøjet”, at turde adskille tingene for at få oplevelsen af kaos, for så atter at forbinde dem i en ny, nu inderliggjort, kosmisk nødvendighed. For gennem den ydre bevægelse at kunne fremstille digtningens eller musikkens elementer og væsen er det nødvendigt, at hele den menneskelige fysisk-sjælelig-åndelige struktur forvandles, da netop denne helhedsammenhæng ligger bag den eurytmiske bevægelse. Dette kan kun ske, når der i den kunstneriske proces opgives al form for subjektiv forestilling eller personlig sym- og antipati for at vende opmærksomheden ud mod en fælles menneskelig omkreds, og der, i mødet med verdenslovmæssighederne, genvinde et nyt centrum for sin oplevelse og sin bevægelighed.

Billederne viser bogstaverne P, M og F synliggjort gennem eurytmisk bevægelse.

@